Woord des Heeren was dierbaar – 1 Samuël 3 – curatorium

Woord des Heeren was dierbaar
Preek 1 Samuël 3:1: En de jongeling Samuël diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het woord des HEEREN was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht.

Preek curatorium over: Woord des Heeren was dierbaar

LEESPREEK