Preek Zondag 39: Eer uw vader en moeder

Preek Zondag 39:

Wat wil God in het vijfde gebod?
1. De inhoud van het derde gebod (vraag en antwoord 99)
2. De waarschuwing van het derde gebod (vraag en antwoord 100)

LEESPREEK

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 39
Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antwoord. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.