Preek Zondag 43: Geen vals getuigenis

LEESPREEK

Preek Zondag 43:

Wat wil God in het negende gebod?
1. Hoe erg het is (om daar niet naar te luisteren)
2. Hoe goed het is (om de Heere hierin wel te gehoorzamen)

Jakobus 3:
Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn.
Uit denzelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijne broeders, alzo niet geschieden.
Welt ook een fontein uit één zelfde ader het zoet en het bitter?