Preek Zondag 42: Gij zult niet stelen

Thema preek Zondag 42:

Wat wil God in het achtste gebod?
1. Hoe krijg je wat je hebt?
2. Hoe ga je ermee om?

LEESPREEK

Zondag 42 Heidelbergse Catechismus
Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft; maar Hij
noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed
denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht,
el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook
alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Antw. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele,
als ik wilde dat men met mij handelde; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat
ik den nooddruftige helpen moge.