Hoogmoed is zonde – 1 Korinthe 4

Hoogmoed en opgeblazenheid is zonde
Preek 1 Korinthe 4:7: Want wie onderscheidt u? En wat hebt u, dat gij niet hebt ontvangen? En zo u het ook ontvangen hebt, wat roemt u, alsof u het niet ontvangen had?

LEESPREEK