Paulus of Apollos, of Christus – 1 Korinthe 3

Wie is fundament van de gemeente: Paulus, Apollos, of: Christus?
Preek 1 Korinthe 3:1-17: Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus

Video preek over Fundament van de prediking

LEESPREEK