Mijn zoon, geef mij uw hart – Spreuken 23

Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij uw hart
Preek Spreuken 23:26: Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder; en laat haar zich verheugen, die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.

LEESPREEK