Keert weder, afkerige kinderen – Jeremia 3

Keert weder, afkerige kinderen
Preek Jeremia 3:1: Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE.

LEESPREEK