Andreas: Hij leidde hem tot Jezus – Johannes 1 – bevestiging

Andreas, hij leidde hem tot Jezus

Preek Johannes 1:35-45: Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zei tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus.