Weduwe Zarfath, olie fles – 1 Koningen 17

Weduwe Zarfath, olie fles
Preek 1 Koningen 17:8-16: Want zo zegt de HEERE, de God Israels: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.

LEESPREEK