Ark van Noach gesloten – Genesis 7 [PDF]

Ark van Noach gesloten
Preek Genesis 7:16: Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. En de HEERE sloot achter hem toe.

LEESPREEK