Ark van Noach gesloten – Genesis 7 – PDF, audio

Preek: Ark van Noach gesloten
Genesis 7:16: Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. En de HEERE sloot achter hem toe.

LEESPREEK