David en Bathseba, Nathan profeet – 2 Samuël 12

Bathseba en David, Nathan profeet
Preek 2 Samuël 12:7: Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man!
Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen den HEERE!
En Nathan zeide tot David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven.

LEESPREEK