’s Avonds vernacht het geween, ’s morgens is er gejuich – Psalm 30

’s Avonds vernacht het geween, ’s morgens is er gejuich

Preek Psalm 30:6: Psalm zingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten ! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich

LEESPREEK