Gelijkenis twee zonen – Mattheüs 21

De gelijkenis van de twee zonen
Preek Mattheüs 21:28-31: Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen.

Video preek: Gelijkenis twee zonen

LEESPREEK