Rijke jongeling – Mattheüs 19

Rijke jongeling in gesprek met Jezus
Preek Mattheüs 19:16: En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

LEESPREEK