Begeerd te ziften als de tarwe – Lukas 22

Begeerd te ziften als de tarwe
Preek Lukas 22:31-32: En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

LEESPREEK