Beren op de weg naar Bethel (Elisa II) – 2 Koningen 2

Beren op de weg naar Bethel
Preek 2 Koningen 2:23-24: En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

Video preek over Beren en 42 kinderen uit Bethel