De spraakverwarring – spreken in onze talen – Genesis 11 – Handelingen 2 – Zondag 48

Zij begonnen spreken in onze talen
Preek over Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus, in verband gebracht met het wonder van talen, vanuit Genesis 11 en Handelingen 2:5-11