Bezig zijn in de dingen Mijns Vaders – Lukas 2 – bevestiging

Bezig zijn in de dingen Mijns Vaders
Preek Lukas 2:49: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Video preek over ‘Bezig zijn in de dingen Mijns Vaders’