Grotelijks begeerd eten – Lukas 22 – voorbereiding

Grotelijks begeerd eten
Preek Lukas 22:15: En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

LEESPREEK