Grotelijks begeerd eten · Preek Lukas 22 · voorbereiding

Preek Lukas 22:15: En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

PDF LEESPREEK

YouTube player