Brede en smalle weg – Mattheüs 7

Brede en smalle weg, van wijde en enge poort
Preek Mattheüs 7:13-14: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan. Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden.

LEESPREEK