Zoals Christus de Gemeente liefgehad heeft – Efeze 5

Zoals Christus de Gemeente liefgehad heeft
Preek Efeze 5:25-27: Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven.

LEESPREEK