Twee zwaarden; het is genoeg – Lukas 22

Twee zwaarden; het is genoeg

Preek Lukas 22:38: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. (…). En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.

LEESPREEK