Daden des HEEREN gedenken (Psalm 77)

Daden des HEEREN gedenken
Preek Psalm 77:11-12: Daarna zeide ik: Dit krenk ij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her; en zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken.

PDF LEESPREEK

Thema preek Psalm 77: Daden des HEEREN gedenken

1. Klagen in somberheid
2. Herdenken in verwondering

Schriftlezing over Daden des HEEREN gedenken: Psalm 77:
Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela.
Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert.
Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her;
En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken.
O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?
Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken.
Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela.
De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd.
De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen.
Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde.
Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.
Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.

Links bij preek Psalm 77: De daden des HEEREN gedenken:
– Preek Psalm 72: Zolang zon en maan zijn
– Preek Psalm 30: ’s Avonds vernacht geween, ’s morgens is er gejuich
Lees verder:
– Kanttekeningen bij Psalm 77
– Meer preken uit Psalmenboek

TERUG PSALMEN