Danken met lege handen · 1 Koningen 17

Preek: Danken met lege handen – 1 Koningen 17:1-16:
En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

PDF LEESPREEK

YouTube player
Preek dankdag over danken met lege handen

Schriftlezing 1 Koningen 17

5 Hij ging dan heen en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die vóór aan de Jordaan is.
6 En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.
7 En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

Fragment preek

Meisjes en jongens, vandaag is het dankdag. Een dag om de Heere te danken.
Heb je net als Elia ook iedere dag je lege hand opgehouden?
Dan heb je vandaag heel veel om voor te danken!
Of heb je voor jezelf gezorgd?
Dan… Ja, wat dan eigenlijk? Wie moet je dan danken?

Elia zit hier, zei ik daarnet, om nieuwe dingen van de Heere te leren.
Om nog meer dan vroeger zijn lege hand op houden (dat is het eerste).
En ook (dat is het tweede): om echt op de Heere te vertrouwen.

Want, denk eens mee. De Heere zegt tegen Elia in vers 4: Elia, Ik heb de raven geboden om u te onderhouden!
Maar…, raven, gaan die mij eten gaan brengen?
Die beesten eten altijd alles op! Gaan die beesten dat eten onderweg niet zelf opeten?
‘Elia, vertrouw maar op Mij. Ik zal voor je zorgen. Ik, de Heere, zal je geven wat je nodig hebt.’
Brood met beleg, aardappels, groente, vlees, fruit, lekkere toetjes…?
Nee, eenvoudig: brood en vlees, uit de hand van de Heere.

Heb jij, hebben jullie in het afgelopen seizoen ook zo geleefd?
Iedere dag biddend (misschien moest je ook wel zeggen: Heere, ik voel me zo eenzaam en alleen), maar toch iedere dag biddend: Heere, wilt U ook deze dag weer voor me zorgen?
En iedere keer weer bleek het ook echt zo te zijn: de Heere zorgt!
Hij ziet me, Hij weet waar ik ben, Hij weet wat ik nodig heb.
Of… heb je iedere dag voor jezelf gezorgd? Zonder aan de Heere te denken?
Kan je dan wel dankdag houden? Kan je dan wel danken?

Wat is Elia arm… Maar wat is de Heere rijk!
Elia ziet en merkt het, als hij zijn lege handen biddend omhoog houdt.
Want de Heere blijft voor hem zorgen.
Danken voor en danken met lege handen, dat kan echt!
Dan ben je rijk.

FAQ

Wat betekent ‘danken’?

Danken betekent God de eer geven voor wat Hij aan ons gegeven heeft.

Wat is de ‘dankdag voor gewas en arbeid’?

De eerste woensdag in november (in Zeeland de laatste) is een dag waarop in protestantse kerken de ‘dank aan God’ centraal staat, voor alles wat hij in het afgelopen seizoen gegeven heeft.