Barmhartige Samaritaan – Lukas 10

Barmhartige Samaritaan
Preek Lukas 10:25-37: En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars.

Video preek over de barmhartige Samaritaan

LEESPREEK