Barmhartige Samaritaan – Lukas 10

Barmhartige Samaritaan
Preek Lukas 10:25-37: En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem halfdood liggen.

LEESPREEK