Hij zal zwijgen in Zijn liefde · Preek Zefanja 3

Preek Zefanja 3:17: De HEERE uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

PDF LEESPREEK

YouTube player