Doop van Jezus door Johannes de Doper – Mattheüs 3

De doop van Jezus
Preek Mattheüs 3:17: Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.

LEESPREEK