Doop Jezus door Johannes Doper – Mattheüs 3 [PDF]

De doop van Jezus
Preek Mattheüs 3:13: Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.

LEESPREEK