Preek Zondag 41: Het zevende gebod

Preek Zondag 41:

Wat wil God in het zevende gebod?

DRIE LEESPREKEN
Twee inleidende preken over het huwelijk
· Bijbels leven voor het huwelijk (Genesis 2) (Zie: link)
· Man en vrouw in het huwelijk (Efeze 5 en 1 Petrus 3) (Zie: link)
En daarna
· Preek over Zevende Gebod – Zondag 41

YouTube player

Tekst preek Catechismus 7e gebod

Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten.

Vraag 109. Verbiedt God in dit zevende gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?

Antwoord. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken kan.

Ds. Van Sliedregt over Zevende Gebod

a. Eerste zondebesef

Zo er één gebod is van ’s Heeren heilige Wet, dat ons als met de haren sleept bij ons zondig bestaan, dan is het wel dit zevende gebod. Het is vaak zelfs zo, dat de eerste gewetensklopping, het eerste zondebesef geboren wordt in betrekking tot dit gebod. De boze begeerte, de zondige hartstocht woelt altijd weer van binnen.

De zonde, die in de overtreding van het zevende gebod steekt, treffen we het dichtst bij huis aan. Het is een zonde tegen ons eigen lichaam. Daar is dan ook geen mens, of hij of zij moet erkennen, als er maar even eerlijkheid is in het hart, dat hij schuldig staat. Hier wordt het, meer dan ergens anders, duidelijk, hoe de boosheid van ons hart als het ware met ons bestaan vergroeid is.

b. Ons hele wezen

Het is onze tweede natuur geworden. Hier wordt het ons bij nadere ontdekking steeds duidelijker, dat niet slechts zondige daden ons aankleven, maar dat we in ons gehele wezen verloren liggen voor God, doordat we met ons gehele bestaan van God zijn afgevallen.

En dit alles wordt aangrijpender, naarmate de wijdte en diepte van het zevende gebod voor ons meer opengaat. Waar we nooit overtreding van het zevende gebod gezien hebben, daar wordt nu onze ongerechtigheid samengebonden op ons hart. En zo krijgt het woord van de psalmdichter wel aangrijpende diepte voor ons: “Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?”

preek zevende gebod
Preek: Zevende Gebod

Veel gestelde vragen

Hoe luidt het zevende gebod?

Het zevende van de Tien Geboden van God zegt letterlijk: U zult niet echtbreken.

Wat betekent het zevende gebod?

Het betekent dat je ‘de echt’, het huwelijk niet mag breken. Door een intieme relatie aan te gaan met een ander dan degene die je trouw hebt beloofd.
De geest van het gebod verbiedt alle vormen van onreinheid, zoals in de Bijbel beschreven.