Hosanna, de Zone Davids – Mattheüs 21

Hosanna, de Zone Davids
Preek Mattheüs 21:15-17: Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids ! namen zij dat zeer kwalijk.

LEESPREEK