Hosanna, de Zone Davids! · Preek Mattheüs 21

Preek Mattheüs 21:15-17: Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids ! namen zij dat zeer kwalijk.

PDF LEESPREEK

YouTube player