Gezalfd om blijde boodschap – Jesaja 61 – Avondmaal

Gezalfd om een blijde boodschap te brengen
Preek Jesaja 61: De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.

Video preek Gezalfd om blijde boodschap