Gebed van Daniël – Daniël 9

Het gebed van Daniël

Preek Daniël 9:4-9: Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.

LEESPREEK