Ezra bidt voor zijn volk – Ezra 9

Ezra bidt voor zijn volk
Preek Ezra 9:15: Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze schuld.

LEESPREEK