Ik zal Mijn Geest uitstorten – Spreuken 1

Ik zal Mijn Geest uitstorten

Preek Spreuken 1:22-23: Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

LEESPREEK