Ik zal Mijn Geest uitstorten – Spreuken 1

Ik zal Mijn Geest uitstorten
Preek Spreuken 1:22-23: Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

Video preek Pinksteren: Ik zal Mijn Geest uitstorten

LEESPREEK