Ik zal Mijn Geest uitstorten – Spreuken 1

Ik zal Mijn Geest uitstorten
Preek Spreuken 1:22-23: Gij slechten, hoelang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

LEESPREEK