Gekomen tot het Zijne, niet aangenomen – Johannes 1 – kerst

Gekomen tot het Zijne, niet aangenomen
Preek Johannes 1:11-13: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

LEESPREEK