Wie zal ons scheiden van de liefde van God? – Romeinen 8

Wie zal ons scheiden van de liefde van God?

Preek Romeinen 8: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Citaat uit preek over: Wie zal ons scheiden van de liefde van God?

3. De onaantastbaarheid van deze liefde van God in Christus

Gemeente, liefde is kwetsbaar, dat weet u. En misschien weet u dat wel van heel dichtbij.
U weet het nog als de dag van gisteren, uw trouwdag. En nu bent u alleen.
Uw man, uw vrouw is gestorven. U was één geworden en nu bent u als de helft nog maar over.

Liefde is kwetsbaar. Misschien was het bij u anders. Het leek goed te gaan in uw huwelijk. Tot op de dag dat bleek dat uw man het met een ander hield. Het leven was al zo moeilijk, het was al zo ingewikkeld. Maar dít voelde echt als ‘als oud vuil aan de kant gezet worden’. U hield van hem, maar hij niet van u.
Misschien hebt u alles op alles gezet om te vechten voor uw huwelijk. En dat verdient diep menselijk respect. Maar menselijke liefde moet van twee kanten komen, anders is de breuk onherstelbaar.

En nu zegt Paulus in onze tekst, heel veel dingen proberen ons te scheiden van de liefde.
Dat is ook zo in het natuurlijke leven: zonde, wereld, duivel, en vooral dichterbij: ons eigen zondige hart.
Ze proberen allemaal op allerlei manieren te verleiden, om zo (in het bijzonder in deze tijd) huwelijken stuk te laten lopen.

Door?
Door de verleiding van sleur. Door niet meer samen te bouwen aan je huwelijk. Door geen tijd meer te nemen voor elkaar. Door geen moeite meer te doen om de liefde aan elkaar te laten merken. Door naar andere mannen of vrouwen te kijken. Door te veel te drinken. Door verkeerde films te kijken.
Het zijn allemaal gevaren die mensen proberen te scheiden van de liefde tot elkaar.
Vecht er alsjeblieft biddend tegen!

Maar ditzelfde geldt ook in het geestelijke leven. Er zijn heel veel dingen in het leven met de Heere die ons proberen te scheiden van de liefde van God.
Als de Heere ons bekeert, stort Hij liefde uit in ons hart. Zijn liefde. Dát is de bron van heimwee, van droefheid naar God.

Maar de duivel is ook daar, en misschien wel júist daar, als de kippen erbij om ons te
proberen te scheiden van de liefde van God in Christus.
Wat zou het hem plezier doen, als hij zou merken dat de eerste bloesem van onze liefde verwelkt en afvalt.
En wat zou hij trots zijn, als de liefde van onze ondertrouw zou struikelen nog voordat het zichtbaar tot een blijvend huwelijk gekomen is.
En hij heeft nogal wat pijlen op zijn boog. Zijn wapens zijn uitermate gevarieerd, maar ze hebben allemaal één doel: scheiden, losmaken van…!

En ze worden hier één voor één genoemd, als waarschuwing (zeker dat ook), maar véél meer en vooral als troost.
Want niets kan ons, kinderen van God, scheiden van de liefde van God.
Dit zijn de pijlen van satans boog die allemaal één voor één, dankzij God, doel gaan missen.

a. De dood misschien? Maar wat gelukkig! Wát een misrekening! Mensen vallen in vervolgingen, gevangenen sterven in strafkampen, zendingspiloten laten het leven als hun zendingsvliegtuigje neerstort in onbereikbare jungles. Kinderen van God sterven soms in duisternis.
Door de dood, denkt de duivel, zijn we misschien wel te scheiden van de liefde van God. Maar wat een misrekening! Want de dood drijft ons juist in Gods armen. Die brengt ons niet verder van de liefde van God, maar op het aller dichtstbij.
De dood werpt ons, kinderen van God, op Gods tijd in de armen van Christus, Die ons verwelkomen zal: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld (Matt. 25:34).

b. Door het leven misschien dan? Noch dood, noch leven…
Door zonde, door verleiding, door wisselingen, door veranderingen in dit leven.
Ja, we kunnen vallen in de zonde. Maar we kunnen Gode zij dank nooit vallen uit de handen van de Heere. Niemand kan ons rukken uit de handen van de Vader en ook niet uit de handen van Christus Jezus, onze Heere.

c. Engelen dan misschien? Of overheden of machten?
Ja, die vechten, die spannen samen, om ons af te brengen van de liefde van God.
Kwade engelen proberen ons te verleiden. Overheden proberen ons aan het twijfelen te krijgen. Machten, duistere machten proberen ons te hersenspoelen.
Maar, zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen (Jer. 1:19).
d. Tegenwoordige dingen dan? Of toekomende dingen?
Alles wat is en wat nog kan gebeuren. Wat het ook is: ziekte, verdriet, verlies van dierbaren, vervolging, oorlog, armoede, schulden, ruzie, problemen, kinderen die de wereld ingaan.
Of, veel verleidelijker: voorspoed, rijkdom, weelde, huizen, bezittingen.

e. Hoogte of diepte.
Krachten in de natuur, bosbranden, overstromingen, klimaatverandering, stijgende zeespiegel, vallende sterren, tsunami’s, zeebevingen.

f. Of alles wat overblijft: enig ander schepsel…
Nee, niets en niemand is in staat om ons, kinderen van God, te scheiden van de onbegrijpelijke liefde van God in Christus.
Niets en niemand!