Mijn raad zal bestaan (Jesaja 46) – intrede

Mijn raad zal bestaan, Mijn welbehagen wordt gedaan
Preek Jesaja 46:10: Mijn raad zal (be)staan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.