Door wet aan wet gestorven, Gode leven – Galaten 2

Door de wet der wet gestorven, Gode leven
Preek Galaten 2:19: Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.

LEESPREEK