Door wet aan wet gestorven, Gode leven (Galaten 2)

Door de wet der wet gestorven, Gode leven
Preek Galaten 2:19: Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Thema preek Galaten 2:19: Door de wet der wet gestorven, Gode leven

De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen.

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Door de wet der wet gestorven, Gode leven:
Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde ?

Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder.
Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Links bij preek Galaten 2: Sterven aan de wet
Preek: Wie heeft u betoverd? (Galaten 3)
Preek: Rechtvaardige zal leven door geloof (Galaten 3)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 2