Geworpen van baarmoeder af (Psalm 22) – advent

Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af
Preek Psalm 22:10-11: Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.

Thema preek Psalm 22: Op U geworpen van de baarmoeder af

1. Een wonderlijk geschenk
2. Een hoopvolle toewijding
3. Een heerlijke belijdenis

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over: Op U geworpen van de baarmoeder af: Psalm 22
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. Mijn God, mijn God ! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens ?
Mijn God ! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.

Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.

Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt uitgetogen; die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten.
Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.

Links bij preek Psalm 22: Op God geworpen van de baarmoeder af
Preek: Mozes in biezen kistje (Exodus 2)
Preek: Zie Ik kom (Psalm 40)
Aanschouw het verbond ยท Psalm 74
Lees meer:
– Kanttekeningen: Psalm 22