Bij U is vergeving – Psalm 130 – advent

Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt
Preek Psalm 130:4: Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.

LEESPREEK