Bij U is vergeving (Psalm 130) – advent


Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt

Preek Psalm 130:4-6: Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan de wachters op de morgen; de wachters op de morgen.

Thema preek Psalm 130: Maar bij U is vergeving

De door God aan schuld ontdekte zondaar leert…
1. Kennen
2. Vrezen
3. Wachten

Dit is een voorbereidingspreek voor Heilig Avondmaal

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Bij U is vergeving: Psalm 130
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE !
HEERE ! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE ! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE ! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Links bij preek Psalm 130: “Maar bij U is vergeving”
Uit diepten roep ik (Psalm 130)
Immanuël, maagd zal zwanger worden (Jesaja 7)
Lees meer:
– Kanttekeningen: Psalm 130