Bij U is vergeving – Psalm 130 – advent – PDF, audio


Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt

Preek Psalm 130:4-6: Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan de wachters op de morgen; de wachters op de morgen.

LEESPREEK