Mozes in biezen kistje – Exodus 2 – advent – PDF, audio

Mozes in biezen kistje in de Nijl
Preek Exodus 2:1-14: Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij legde het knechtje daarin, en legde het in de biezen, aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden.

LEESPREEK