Mozes in biezen kistje (Exodus 2) – advent

Mozes gelegd in biezen kistje in de Nijl
Preek Exodus 2:1-14: Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij legde het knechtje daarin, en legde het in de biezen, aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden.

Thema preek Exodus 2: Mozes in biezen kistje Nijl

De geboorte van een verlosser, of: de kleine Mozes en zijn ouders.
1. Geboren in een tijd van verdrukking
2. Gezien met een oog van geloof
3. Gelegd in een ark op de plaats van de dood

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Mozes in biezen kistje Nijl: Exodus 2:
En een man van het huis van Levi ging, en nam een dochter van Levi.
En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij schoon was, zo verborg zij hem drie maanden.
Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij leide het knechtje daarin, en leide het in de biezen, aan den oever der rivier.
En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden.
En de dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen, en liet het halen.
Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreen !
Toen zeide zijn zuster tot Farao’s dochter: Zal ik heengaan, en u een voedstervrouw uit de Hebreinnen roepen, die dat knechtje voor u zoge ?
En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de jonge maagd ging, en riep des knechtjes moeder.
Toen zeide Farao’s dochter tot haar: Neem dit knechtje heen, en zoog het mij; ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het.
En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao’s dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.

Links bij preek Exodus 2: Mozes in biezen kistje in Nijl
Geboorte van Noach (Genesis 5) – advent
Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE (Genesis 49)
Op U geworpen van baarmoeder af (Psalm 22) – advent
Bloed paaslam gestreken deur (Exodus 12)
Gods vinger in de corona-epidemie
Lees meer:
– Kanttekeningen: Exodus 2

TERUG ADVENT | EXODUS