Mozes in biezen kistje – Exodus 2 – advent

Mozes in biezen kistje in de Nijl
Preek Exodus 2:1-14: Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij legde het knechtje daarin, en legde het in de biezen, aan de oever der rivier.

Video preek Mozes in biezen kistje

LEESPREEK