Ik ben met ulieden – Mattheüs 28 – oudjaar [PDF]

Video preek ‘Ik ben met ulieden’

Ik ben met ulieden
Preek Mattheüs 28:20: En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

LEESPREEK