Ik ben met ulieden – Mattheüs 28

Preek: Ik ben met uliedenMattheüs 28:20:
En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Van deze zelfde tekst is er ook een preek voor Pasen | over zending

LEESPREEK