Ik ben met ulieden – Mattheüs 28 – oudjaar

Ik ben met ulieden

Preek Mattheüs 28:20: En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

LEESPREEK