Ikabod, eer weggevoerd – 1 Samuël 4

Ikabod, eer is weggevoerd
Preek 1 Samuel 4: En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israel!

LEESPREEK