Indien u dan Mij zoekt – Johannes 18 – PDF, audio

Indien u Mij zoekt, laat dezen heengaan
Preek Johannes 18: Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij ? En zij zeiden: Jezus den Nazarener.
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

LEESPREEK