Raven bij beek Krith (1 Koningen 17)

Elia gevoed door raven bij beek Krith
Preek 1 Koningen 17:2-7: Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.

Thema preek 1 Koningen 17: Elia, raven bij beek Krith

Elia bij de beek Krith
1. Een moeilijke opdracht (2-3)
2. Een bijzondere belofte (4)
3. Stille gehoorzaamheid (5-6)
4. Hemels onderwijs (7)

PDFAudio

YouTube player

Schriftgedeelte Elia, raven bij beek Krith1 Koningen 17:2-7
Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:
Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.
Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.
En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

Links bij preek over 1 Koningen 17 (2): Elia bij de Krith
Preek: Komst profeet Elia, Thisbiet (1 Koningen 16-17)
Preek: Elia bij weduwe Zarfath (1 Koningen 17)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 17

TERUG 1 KONINGEN

Ds. J.J. van Eckeveld over Elia, raven bij beek Krith (bron: Saambinder):
Elia heeft het goed gehad bij de beek Krith. Elke vlucht van de raven, die hem voedsel brengen, is voor hem een bevestiging van de belofte Gods. De Heere onderhoudt zijn lot. Met de Heere kunnen wij overal zijn. Dan wordt zelfs de ballingschap, de woestijn, of uw ziekbed tot een poort des hemels. Intussen is het voor Elia wel een oefenschool geweest. Hij moet hier louter uit Gods hand leren leven. Hij moet bij de dag leren leven. Hij krijgt per keer genoeg. ledere keer moet hij maar afwachten, of de raven terugkomen, maar de Heere houdt woord. Leven uit Gods hand, bij de dag leven, wat is dat een rijk leven! Maar wij hebben onszelf er zo in tegen. Wij houden zo van onze voorraden, van ons kapitaal op de bank. De Heere ontneemt Zijn kinderen echter soms alles om hen bij de dag te leren leven. te leren leven uit Gods hand alleen. De raven brengen Elia geen hele voorraad tegelijk, dat is hem niet toevertrouwd. Elia is ook maar een mens. Onze voorraden zijn ons niet toevertrouwd, wij zouden de Heere al te spoedig vergeten! Dat geldt ook het geestelijke leven. De Heere staat niet toe, dat Zijn kinderen er een voorraad geestelijke bevindingen en ervaringen op na houden, om daarop te teren en daaruit te leven. Zij zouden dan immers hun afhankelijkheid van de bediening van boven verliezen. Wat is het een les om louter uit Gods hand te leven. Maar dat afhankelijke leven is u van harte aan te bevelen. Er is geen trouwer zorg dan die vaderlijke zorg. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd!