Weduwe en olie in lege vaten (2 Koningen 4)

Weduwe en olie in lege vaten
Preek 2 Koningen 4:1-7: En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen ? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie.

Thema preek 2 Koningen 4: Weduwe en olie in lege vaten

Een radeloze weduwe en een huis vol lege vaten
1. Een hulpeloze roep
2. Een Goddelijk antwoord
3. Een overvloedige zegen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Weduwe en olie in lege vaten2 Koningen 4:
Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht den HEERE was vrezende; nu is de schuldheer gekomen, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen.
En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen ? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie.
Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg, dat vol is.
Zo ging zij van hem, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe; die brachten haar de vaten toe, en zij goot in.
En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil.
Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.

Links bij 2 Koningen 4: Weduwe en olie in lege vaten
– Dienstmeisje Naäman (2 Koningen 5)
– Wilde kolokwinten (2 Koningen 4) – biddag
Lees meer:
– Kanttekeningen 2 Koningen 4