Weduwe en olie in lege vaten (Elisa IV) – 2 Koningen 4

Weduwe en olie in lege vaten
Preek 2 Koningen 4:1-7: En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen ? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie.

Video preek: Olie in lege vaten

LEESPREEK