Jezus, de Nazarener, uit Nazareth · Preek Mattheüs 2 · bevestiging

Preek Mattheüs 2:23: En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

YouTube player