Judas vervangen Matthias – Handelingen 1 – weeszondag

Preek: Judas vervangen door Matthias
Handelingen 1:20: Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone; en: Een ander neme zijn opzienersambt.

LEESPREEEK