Onwaardig eten en drinken · Preek 1 Korinthe 11 · voorbereiding

Preek 1 Korinthe 11:27-28: Zo dan, wie onwaardiglijk (op een onwaardige manier) dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.

PDF LEESPREEK

YouTube player

Thema preek 1 Korinthe 11: Onwaardiglijk eten en drinken

De voorbereiding voor het Heilig Avondmaal
1. wat het betekent: jezelf beproeven (vs 28)
2. wat het betekent: onwaardig eten en drinken (vs 27, ook 29: niet onderscheidende)

Deel van vier preken rond het Heilig Avondmaal:
1. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1) – 1 Korinthe 11:27-28
2. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2) – 1 Korinthe 11:29-34
Vervolg bediening en nabetrachting:
3. Doe dat tot Mijn gedachtenis (1 Korinthe 11) – avondmaal (3)
4. Orpa, ga met ons mee (Ruth 1) · nabetrachting (4)