Onwaardig eten en drinken – 1 Korinthe 11 – voorbereiding

Onwaardig eten en drinken
Preek 1 Korinthe 11:27-28: Zo dan, wie onwaardiglijk (op een onwaardige manier) dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.

LEESPREEK