Onwaardig eten en drinken – 1 Korinthe 11 – voorbereiding [PDF]

Video preek: Onwaardig eten en drinken

Onwaardig eten en drinken
Preek 1 Korinthe 11:27-28: Zo dan, wie onwaardiglijk (op een onwaardige manier) dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.

LEESPREEK