Kinderen markt fluit gespeeld – Mattheüs 11

Kinderen op markt fluit gespeeld, klaagliederen gezongen
Preek Mattheüs 11:17: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

LEESPREEK