Kinderen markt fluit gespeeld – Mattheüs 11

Kinderen op markt fluit gespeeld, klaagliederen gezongen
Preek Mattheüs 11:16-19: Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

LEESPREEK